Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Lista szkoleń branżowych

Data Miasto Temat szkolenia
24.08.2015
24.08.2015 Katowice Przygotowanie do kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ na 2016 rok
Jak spełnić wymagania jakościowe i przygotować prawidłowo dokumenty?
26.08.2015 Poznań Jak znaleźć się wysoko w wyszukiwarkach internetowych w II połowie 2015 roku?
Skuteczny Content Marketing i Najnowsze Wytyczne Google dla samodzielnego pozycjonowania stron internetowych!
26.08.2015 Katowice Skuteczne zarządzanie pracownikami obsługującymi magazyn
Budowanie autorytetu i posłuchu, egzekwowanie obowiązków, motywowanie i dyscyplinowanie
26.08.2015 Katowice Sprawdzone metody zabezpieczania osobistej odpowiedzialności Członków Zarządu 2015
Studia przypadków z procesów sądowych, najczęstsze problemy wynikające z Kodeksu Pracy, zapisy w umowach zabezpieczające interesy zarządu
26.08.2015 Poznań Brygadzista, mistrz, kierownik zmiany - kompleksowe przygotowanie do zarządzania zespołem
Warsztaty uczą zarządzania ludźmi + pokazują najlepsze sposoby organizacji pracy brygad
27.08.2015 Warszawa Jak znaleźć się wysoko w wyszukiwarkach internetowych w II połowie 2015 roku?
Skuteczny Content Marketing i Najnowsze Wytyczne Google dla samodzielnego pozycjonowania stron internetowych!
27.08.2015 Warszawa Brygadzista, mistrz, kierownik zmiany - kompleksowe przygotowanie do zarządzania zespołem
Warsztaty uczą zarządzania ludźmi + pokazują najlepsze sposoby organizacji pracy brygad
27.08.2015 Warszawa Sprawdzone metody zabezpieczania osobistej odpowiedzialności Członków Zarządu 2015
Studia przypadków z procesów sądowych, najczęstsze problemy wynikające z Kodeksu Pracy, zapisy w umowach zabezpieczające interesy zarządu
27.08.2015 Warszawa Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Nowy Obowiązek Prawny w każdej firmie i urzędzie!
27.08.2015 Warszawa Skuteczne zarządzanie pracownikami obsługującymi magazyn
Budowanie autorytetu i posłuchu, egzekwowanie obowiązków, motywowanie i dyscyplinowanie
28.08.2015 Poznań Sprawdzone metody zabezpieczania osobistej odpowiedzialności Członków Zarządu 2015
Studia przypadków z procesów sądowych, najczęstsze problemy wynikające z Kodeksu Pracy, zapisy w umowach zabezpieczające interesy zarządu
28.08.2015 Katowice Jak znaleźć się wysoko w wyszukiwarkach internetowych w II połowie 2015 roku?
Skuteczny Content Marketing i Najnowsze Wytyczne Google dla samodzielnego pozycjonowania stron internetowych!
28.08.2015 Katowice Brygadzista, mistrz, kierownik zmiany - kompleksowe przygotowanie do zarządzania zespołem
Warsztaty uczą zarządzania ludźmi + pokazują najlepsze sposoby organizacji pracy brygad
28.08.2015 Poznań Skuteczne zarządzanie pracownikami obsługującymi magazyn
Budowanie autorytetu i posłuchu, egzekwowanie obowiązków, motywowanie i dyscyplinowanie
28.08.2015 Poznań Przygotowanie do kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ na 2016 rok
Jak spełnić wymagania jakościowe i przygotować prawidłowo dokumenty?
29.08.2015 Warszawa Przygotowanie do kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ na 2016 rok
Jak spełnić wymagania jakościowe i przygotować prawidłowo dokumenty?
29.08.2015 Szkolenie Online Diagnoza i terapia afazji dziecięcej
Certyfikowany Ogólnopolski Kurs dla Logopedów
09.09.2015 Szkolenie Online Organizacja pracy placówki w roku szkolnym 2015/2016
Nadzór pedagogiczny, zmiany w prawie i dokumentacji wewnątrzszkolnej, dofinansowanie zadań statutowych
12.09.2015 Warszawa -

Brak wolnych miejsc

Zabiegi Ginekologii Estetycznej
Warsztaty praktyczne z leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz rewitalizacji pochwy
15.09.2015 Warszawa Zabiegi Ginekologii Estetycznej
Warsztaty praktyczne z leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz rewitalizacji pochwy
22.09.2015 Bełchatów Ustalenie parametrów operacyjnych systemu ciepłowniczego
Przygotowanie do sezonu grzewczego 2015/2016
24.09.2015 On-line Wyznaczanie i egzekwowanie celów od pracowników
Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi na przykładach firm, które zanotowały rekordowy wzrost efektywności pracowników w 2014/2015 roku!
25.09.2015 Poznań Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku przed sezonem zimowym 2015/2016
Jak poprawnie przeprowadzić przegląd techniczny budynku oraz wypełnić obowiązkową dokumentację?
25.09.2015 Katowice Odpady, opakowania i odpady opakowaniowe
Nowa sprawozdawczość i dokumentacja po 23 stycznia 2016!
26.09.2015 Szkolenie Online Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu w grupie 5-latków
Certyfikowany ogólnopolski kurs dla nauczycieli przedszkoli
26.09.2015 Szkolenie Online Skuteczne zajęcia wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
Nowe zasady oceniania, gotowe materiały i plany zajęć z zakresu najważniejszych dyscyplin sportowych
28.09.2015 Poznań Wyroby Budowlane - Nowa Dokumentacja i Procedury Kontroli po 15 maja 2015
Odpowiedzialność i obowiązki producentów, kierowników budów oraz inwestorów za jakość i dokumentację materiałów na placu budowy
28.09.2015 Poznań Postępowanie z odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia, przygotowanie do kontroli PIS i WIOŚ
Procedury, magazynowanie, transport, ewidencja, obowiązkowe sprawozdania
28.09.2015 Katowice Postępowanie z odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia, przygotowanie do kontroli PIS i WIOŚ
Procedury, magazynowanie, transport, ewidencja, obowiązkowe sprawozdania
28.09.2015 Poznań Nowe obowiązki przedsiębiorców i służb BHP po 1 czerwca 2015
Wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach oraz rozporządzeń REACH i CLP
29.09.2015 Warszawa Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku przed sezonem zimowym 2015/2016
Jak poprawnie przeprowadzić przegląd techniczny budynku oraz wypełnić obowiązkową dokumentację?
29.09.2015 Poznań Ochrona prawna drzew i krzewów w świetle najnowszych rozwiązań prawnych 2015
Praktyczne szkolenie z indywidualnymi konsultacjami
29.09.2015 Warszawa Nowe obowiązki przedsiębiorców i służb BHP po 1 czerwca 2015
Wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach oraz rozporządzeń REACH i CLP
29.09.2015 Warszawa Wyroby Budowlane - Nowa Dokumentacja i Procedury Kontroli po 15 maja 2015
Odpowiedzialność i obowiązki producentów, kierowników budów oraz inwestorów za jakość i dokumentację materiałów na placu budowy
29.09.2015 Warszawa Odpady, opakowania i odpady opakowaniowe
Nowa sprawozdawczość i dokumentacja po 23 stycznia 2016!
29.09.2015 Warszawa Jak zabezpieczyć byt firmy transportowej w obliczu zagrożeń w 2015/2016 roku.
MiLoG i dokumentacja, obrona sšdowa przed pozwami kierowców, windykacja w UE - praktyczne wnioski ze sporów i rozstrzygnięć sšdowych w 2015 roku!
29.09.2015 Poznań Odpady, opakowania i odpady opakowaniowe
Nowa sprawozdawczość i dokumentacja po 23 stycznia 2016!
30.09.2015 Katowice Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku przed sezonem zimowym 2015/2016
Jak poprawnie przeprowadzić przegląd techniczny budynku oraz wypełnić obowiązkową dokumentację?
30.09.2015 Wąsowo IV OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
UR - THINKING OUTSIDE THE BOX
30.09.2015 Katowice Wyroby Budowlane - Nowa Dokumentacja i Procedury Kontroli po 15 maja 2015
Odpowiedzialność i obowiązki producentów, kierowników budów oraz inwestorów za jakość i dokumentację materiałów na placu budowy
30.09.2015 Katowice Ochrona prawna drzew i krzewów w świetle najnowszych rozwiązań prawnych 2015
Praktyczne szkolenie z indywidualnymi konsultacjami
30.09.2015 Katowice Nowe obowiązki przedsiębiorców i służb BHP po 1 czerwca 2015
Wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach oraz rozporządzeń REACH i CLP
30.09.2015 Warszawa Postępowanie z odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia, przygotowanie do kontroli PIS i WIOŚ
Procedury, magazynowanie, transport, ewidencja, obowiązkowe sprawozdania
12.10.2015 Warszawa Ochrona prawna drzew i krzewów w świetle najnowszych rozwiązań prawnych 2015
Praktyczne szkolenie z indywidualnymi konsultacjami
22.10.2015 Warszawa IV największe wyzwania dla Pedagoga i Psychologa Szkolnego
Edukacja włączająca, leki i dopalacze, nerwica i depresja uczniów, dyskryminacja
23.10.2015 Warszawa VI Ogólnopolski kongres dla dyrektorów placówek niepublicznych
Jak dostosować dokumentację placówki do ostatnich zmian prawnych oraz rozstrzygnąć kwestie sporne w zakresie dotacji?
24.10.2015 Szkolenie Online Akademia Logopedy
Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem
21.11.2015 Warszawa III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna
Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
27.11.2015 Warszawa Ogólnopolski Kongres dla nauczycieli polonistów, bibliotekarzy i animatorów kultury.
Edukacja Polonistyczna wobec wyzwań XXI wieku.
centrum kompetencji forum