Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Szczegóły szkolenia

Warsztaty regionalne dla dyrektorów szkół: Planowanie pracy szkoły na rok 2013/2014 zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym
+

Kompleksowe materiały szkoleniowe w postaci poradnika: Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce z płytą CD. Zmienione plany nadzoru, ciekawe rozwiązania wychowawcze i dydaktyczne, obowiązkowa dokumentacja

 
Centrum Kompetencji FORUM

Uwaga!

Tylko teraz mają Państwo okazję skorzystać ze specjalnej oferty! Przedstawiamy wyjątkowy pakiet nadzorowy do planowania i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014:

Warsztaty regionalne Planowanie pracy szkoły na rok 2013/2014 zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogiczny wraz z poradnikiem  Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce z płytą CD w wyjątkowej cenie 449 zł! 648 zł

W związku z dużymi zmianami w nadzorze, postanowiliśmy przygotować kompleksowe narzędzie, które rozwiąże wszystkie Państwa problemy związane z nadzorem pedagogicznym oraz pozwoli zminimalizować prace związane z planowaniem pracy szkoły do niezbędnego minimum.

Pomożemy Państwu zaplanować nadzór pedagogiczny zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym oraz wytycznymi MEN!

CEL SZKOLENIA

Ze szkolenia wyjedziesz z:

 • gotowym planem nadzoru oraz wskazówkami do jego realizacji w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z najnowszymi zmianami
 • narzędziami w postaci poradnika Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce z płytą CD, który ułatwi realizację obowiązków podczas całego roku szkolnego
 • kompleksową i opartą na najnowszym prawie wiedzą w zakresie zmian w nadzorze pedagogicznym po 10 maja 2013
 • przejrzystym katalogiem wskazówek opracowanym na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2013/2014, dzięki któremu dowiesz się na co będą zwracać uwagę ewaluatorzy zewnętrzni w nowym roku szkolnym
 • kompletem dokumentacji na płycie CD z zakresu nadzoru oraz ewaluacji wewnętrznej w ramach 12 nowych wymagań
 • gotowymi pomysłami jak praktycznie zorganizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce zgodnie z nowym rozporządzeniem z 30 kwietnia 2013
konsorcju

Prelegenci:

Izabela Suckiel – konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w CEN w Koszalinie, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, ekspert MEN ds. awansu zawodowego.

Koszt uczestnictwa:

Cena standardowa: 449,00 zł netto

Warunki zwolnienia z podatku VAT
Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


Program szkolenia:

 

Przekładamy zapisy o zmianach w nadzorze pedagogicznym na język praktyki!
Zadania dyrektora szkoły związane z rozpoczęciem roku szkolnego

 1. Planowanie nadzoru pedagogicznego w placówce zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN

Podczas szkolenia

 • Wspólnie stworzymy plan nadzoru zgodny z nowymi wytycznymi MEN
 • Wskażemy, jak ustrzec się błędów przy konstruowaniu planu nadzoru

W poradniku

 • Przykładowe plany nadzoru zgodne z rozporządzeniem z dnia 10 maja 2013r.
 • Wskazówki do organizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
 1. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkoleod wyboru zagadnień do ewaluacji po tworzenie harmonogramu prac zespołu ewaluacyjnego

Podczas szkolenia

 • Stworzymy harmonogram ewaluacji oraz listę pytań kluczowych dla wybranych zagadnień z nowej listy 12 wymagań MEN

W poradniku

 • Nowe zasady organizacji ewaluacji wewnętrznej i samooceny pracy szkoły wraz z wzorcową dokumentacją
 • Wytyczne do diagnozy pracy placówki w ramach realizacji 12 nowych wymagań MEN
 1. Analiza obowiązujących zmian prawnych

Podczas szkolenia

 • Prezentujemy aktualne zmiany prawne w układzie "było – jest" wraz z komentarzem jakie nowe obowiązki wynikają z nich dla dyrektora szkoły

W poradniku

 • Wykaz aktów prawnych regulujących pracę placówki na jakie należy zwrócić szczególną uwagę od 1 września 2013 r. oraz jakie nowe dokumenty przygotować
 1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Podczas szkolenia

 • Wyjaśniamy, jakie nowe obowiązki przypadają w udziale wychowawcom klas, jakie dokumenty nadal należy opracowywać, a jakie już nie będą obowiązywać

W poradniku

 • Wykaz nowych obowiązków dyrektora i nauczycieli dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po 30 kwietnia 2013 r.

Przygotowanie do kontroli w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Planowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z kierunkami polityki oświatowej MEN

Podczas szkolenia

 • Prezentujemy analizę wniosków pokontrolnych w placówkach oświatowych wraz z wykazem najczęstszych nieprawidłowości
 • Przypominamy, jaką dokumentację przygotować na potrzeby kontroli KO i innych instytucji kontrolnych

W poradniku

 • Ewaluacja zewnętrzna w świetle nowego rozporządzenia
 • Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej

Dodatkowo, na płycie CD dołączanej do poradnika znajdą Państwo gotowe dokumenty i formularze, które zostały pogrupowane tematycznie

 

Nowe obowiązki dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego

Przykładowe plany nadzoru na rok szkolny 2013/2014 * plan ewaluacji wewnętrznej* arkusz analizy planu dydaktycznego* listy kontrolne i niezbędna dokumentacja na potrzeby oceny pracy placówki

Działalność dydaktyczna szkoły

arkusze do monitorowania realizacji przez nauczycieli podstawy programowej* narzędzia do analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych* kwestionariusze diagnostyczne sytuacji dydaktyczno – wychowawczej

Działalność wychowawcza szkoły

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych – agresja ucznia w stosunku do nauczyciela, zakłócenie toku lekcji, uczeń pod wpływem narkotyków* arkusze do analizy realizacji obowiązku szkolnego, frekwencji uczniów*

Współpraca placówki z rodzicami

dokumentacja spotkań RR* wzory pism i kontraktów* ankiety dot. m.in. organizacji zajęć, działań wychowawczych, wywiadówek, oferty edukacyjnej

Prowadzenie obserwacji i diagnoz przez dyrektora szkoły

procedury i arkusze obserwacji zajęć* harmonogram obserwacji diagnozującej* wnioski z obserwacji dla nauczycieli* regulamin oceny pracy nauczycieli

Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej

listy do oceny kwalifikacji nauczycieli zgodnie z aktualnym rozp.* wnioski - zatrudnienie osoby nie będącej nauczycielem, nauczyciela bez odpowiednich kwalifikacji*

Warunki uczestnictwa:

Tylko teraz mają Państwo okazję zakupić wyjątkowy pakiet dotyczący planowania i organizacji nadzoru pedagogicznego zgodnie z najnowszymi zmianami, za który zapłacą Państwo jedynie 449 zł! 648 zł

UWAGA -  Warunki zwolnienia z podatku VAT
Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Zwolnienie z podatku VAT nie obejmuje publikacji wymiennokartkowej.

Warunki zamówienia:

 1. W przypadku zamówienia pakietu (szkolenie i publikacja) płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie pro formy wysłanej przed terminem szkolenia ( po zaksięgowaniu płatności w terminie 7 dni zostanie wysłana do zamawiającego faktura VAT za szkolenie).
   
 2. Publikacja zostanie wysłana do zamawiającego w oddzielnej przesyłce, do której zostanie dołączona faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności.
 1. W przypadku zamówienia pakietu (szkolenie i publikacja) nie ma możliwości rezygnacji z udziału w szkoleniu.
   
 2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wydawnictwem FORUM Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Oświadczenia Usług Szkoleniowych Wydawnictwa FORUM oraz Warunków Sprzedaży Produktów Wydawnictwa Forum Sp. z o.o., dostepnych na stronie www.e-forum.pl/regulaminy.

 

Masz już nasz poradnik Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce z płytą CD. Zmienione plany nadzoru, ciekawe rozwiązania wychowawcze i dydaktyczne, obowiązkowa dokumentacja?

Możesz zgłosić się tylko na szkolenie:
http://www.centrumkompetencji.pl/szczegoly_szkolenia_558.html

Jeśli chcesz zamówić tylko poradnik Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce z płytą CD. Zmienione plany nadzoru, ciekawe rozwiązania wychowawcze i dydaktyczne, obowiązkowa dokumentacja, kliknij tutaj:
http://www.e-forum.pl/ksiegarnia/edukacja/nowy-nadzor-pedagogiczny-w-praktyce

9693412
centrum kompetencji forum