Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Szczegóły szkolenia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO – KROK PO KROKU

warsztaty + ćwiczenia pod okiem prawnika

 
Centrum Kompetencji FORUM
Drukuj program

Art. 24 Ustawy o działalności leczniczej zobowiązuje do opracowania regulaminu organizacyjnego każdy podmiot leczniczy: indywidualne i grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek, położnych, SPZOZ, NZOZ.

 • Czy wiedzą Państwo, że posiadanie aktualnego regulaminu organizacyjnego jest bezwzględnym wymogiem wykonywania działalności leczniczej w 2012 roku?
 • Czy są Państwo świadomi, jakie elementy regulamin musi bezwzględnie zawierać i  jakie kruczki prawne mogą się kryć w poszczególnych zapisach?
 • Czy wiedzą Państwo, że brak regulaminu organizacyjnego grozi wykreśleniem z rejestru i utratą kontraktu z NFZ?


Cel szkolenia:
Pod okiem prawnika uczestnicy stworzą od podstaw, bądź uaktualnią regulamin organizacyjny zgodnie z nową ustawą o działalności leczniczej. Ćwiczenia praktyczne będą dostosowane do typu Państwa placówki. Dodatkowo dowiedzą się Państwo jakie kruczki prawne kryją się w poszczególnych zapisach regulaminu i które elementy będą podlegać szczególnej kontroli

Zgłaszając uczestnictwo prosimy o określenie typu jednostki. Dzięki temu sprofilujemy warsztat pod Państwa potrzeby.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; lekarzy i pielęgniarek prowadzących indywidualne i grupowe praktyki zawodowe.

 

konsorcju

Prelegenci:

Seminarium poprowadzi doświadczony wykładowca, prawnik, ekspert z zakresu współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Osoba na co dzień zajmująca się sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi w jednostkach zdrowia. Trener i szkoleniowiec specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu nowej ustawy o działalności leczniczej.

Koszt uczestnictwa:

Cena standardowa: 529,00 zł netto

Warunki zwolnienia z podatku VAT
Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.


Koszt udziału 1 osoby w warsztacie wynosi 529 zł netto i obejmuje dodatkowo komplet materiałów szkoleniowych, napoje, indywidualne konsultacje z prelegentem oraz certyfikat potwierdzający udział w seminarium. 

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


Program szkolenia:

 

Część I: Nowe wytyczne dotyczące przygotowania regulaminu organizacyjnego w  2012 roku

 1. Powiemy jak przygotować regulamin organizacyjny i jakie elementy musi zawierać w zależności od formy organizacyjno-prawnej placówki (jednoosobowe działalności gospodarcze, w tym spółki cywilne, spółki prawa handlowego, podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami)
 2. Ostatecznie rozsądzimy kto i w jakim trybie jest odpowiedzialny za stworzenie i uchwalenie regulaminu organizacyjnego według wymogów określonych w art. 24 Ustawy o działalności leczniczej
 1. Zdradzimy jakie kruczki kryją się w poszczególnych zapisach regulaminu, jak w praktyce wypełniać nowe obowiązki m.in. oceny jakości i dostępności udzielanych świadczeń, informowania pacjentów, współdziałania z innymi podmiotami.
   

Część II: Przygotowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego placówki leczniczej -  krok po kroku

 1. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu regulaminu od postaw - praca na gotowych schematach regulaminów dla różnych placówek,  
 2. Punkty zapalne w regulaminach – wskażemy jak bezpiecznie umieścić wszystkie zapisy narzucone przez ustawę i inne akty prawne, powiemy co robić gdy zapisy wzajemnie się wykluczają
 3. Rekomendacje w redagowaniu konkretnych zapisów np. propozycje unormowania zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej


Uwaga! Podczas warsztatów zapewniamy konsultacje z ekspertem odnośnie problematycznych zapisów w regulaminach!

Część III: Wszystko o kontrolach regulaminów organizacyjnych w 2012 roku

 1. Wskażemy kto i w jakim zakresie może kontrolować regulamin oraz jaki jest tryb prowadzenia czynności kontrolnych – wg ekspertów
 2. Powiemy na jakie elementy organ rejestrowy będzie zwracał szczególną uwagę podczas kontroli poszczególnych zapisów regulaminu

3,5 GODZINY PRAKTYCZNYCH ĆWICZEŃ POD OKIEM PRAWNIKA,

DZIĘKI KTÓRYM OPRACUJĄ PAŃSTWO PROFESJONALNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA WASZEJ PLACÓWKI!
711521
centrum kompetencji forum