Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Szczegóły szkolenia

Przygotowanie do kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych w 2011 roku

Wytyczne formalne dla placówek, zasady negocjacji umów, praktyczne wskazówki, jak rozliczać świadczenia w II połowie 2010 roku

 
Centrum Kompetencji FORUM
Drukuj program

Już w październiku i listopadzie rozpoczyna się okres kontraktowania i podpisania umów na realizację świadczeń na 2011 rok. NFZ wprowadza istotne zmiany w zasadach budżetowania i rozliczania z funduszem Zdrowia. Zmianie ulegną prawdopodobnie stawki punktowe, sposoby wyceny procedur, a także dokumentacja wymagana przez NFZ w szpitalach, przychodniach i gabinetach.

Jako pierwsi zapraszamy Państwa na warsztatowe szkolenie, które łączy wiedzę merytoryczną i praktyczny komentarz do nowych wymagań związanych z kontraktowaniem z wiedzą na temat technik prowadzenia negocjacji sprofilowanych specjalnie dla rozmów z NFZ. Podczas szkolenia ekspert przedstawi wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji, personelu, wyposażenia placówki, stawek punktowych i sposobu wyceny procedur. Dodatkowo podpowiemy, które procedury medyczne warto realizować, jak prowadzić skuteczne rozmowy z przedstawicielami OW NFZ oraz jak modyfikować umowy, by zawierały korzystne dla placówki zapisy. Wszystkie podpowiedzi i wskazówki można wykorzystać od ręki podczas kontraktowania.

Cel szkolenia:
Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z najnowszymi wymaganiami NFZ dotyczącymi kontraktowania świadczeń w 2011 roku; dowiedzą się jaką dokumentację muszą przygotować, by móc wziąć udział w realizacji świadczeń; otrzymają wiążące informacje o bieżącej wycenie procedur medycznych; poznają również techniki negocjacji z NFZ oraz praktyczne wskazówki co do zapisów w umowach zabezpieczających interesy placówki medycznej.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do kierowników zarówno SPZOZ-ów, NZOZ-ów indywidualnych, jak i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, a także osób , które odpowiadają za realizację zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji do prowadzonego w placówce kontraktu z NFZ.

konsorcju

Prelegenci:

Ekspert w dziedzinie rozliczania kontraktów z NFZ prowadzący obecnie własną kancelarię, doświadczony praktyk wykładowca, wieloletni pracowników oddziału NFZ.

Koszt uczestnictwa:

Cena standardowa: 699,00 zł netto

Warunki zwolnienia z podatku VAT
Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


Program szkolenia:

 
 1. Praktyczny komentarz do najnowszych przepisów regulujących kontraktowanie świadczeń – wszystko co należy wiedzieć przed nowym okresem rozliczeniowym 
  • W jaki sposób analizować sytuację prawną placówek medycznych w oparciu o Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wskazówki współpracowników NFZ
  • Wszystko, o czym musi wiedzieć kierownik zoz i właściciel gabinetu w związku z organizacją udzielania świadczeń opieki na podstawie kontraktu z NFZ 
 2. Procedury kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2011 roku krok po kroku
  • ETAP I - Zestawienie wymagań merytorycznych dla personelu placówki
   • Podpowiadamy, kto musi mieć wykupioną polisę OC – czy wystarczy polisa wykupiona przez ZOZ? Czy każdy lekarz musi mieć własną polisę?
   • Jakie wymagania merytoryczne muszą spełnić lekarze zgłoszeni do realizacji świadczenia?
   • Dodatkowe wymagania dotyczące pielęgniarek i personelu niemedycznego
  • ETAP II - Wytyczne formalne związane z wyposażeniem gabinetów i placówek medycznych
   • Minimalne wymagania dla sprzętu i wyposażenia – umożliwiające placówkom lub właścicielom gabinetów starania o kontrakt na realizację świadczeń
   • Szczegółowa prezentacja nowych wymogów sanitarnych dla ZOZ zgodnie z nowymi rozporządzeniami do ustawy o zapobieganiu zakażeń z maja i czerwca 2010 roku
  • ETAP III - Przygotowanie oferty krok po kroku
   • Procedura przygotowania oferty zgodnie z wymogami art. 10-13 Zarządzenia Prezesa NFZ 67/2009/DSOZ wraz z listą wymaganych załączników
   • Wskazówki, które pomogą obliczyć najlepszą cenę proponowaną przez gabinet za realizację świadczenia
   • Jak przygotować harmonogram prac gabinetów, by spełnić wymagania realizacji świadczeń w nocy i święta – praktyczne wytyczne dla kierowników i lekarzy
   • Porady eksperta – co warto dodatkowo zamieścić w ofercie, by poprawić jej ocenę oraz zwiększyć szanse na otrzymanie kontraktu?
  • ETAP IV - Przygotowanie umów na realizację świadczeń:
   • Praktyczne zestawienie szczegółowych wymogów, które musi spełnić oferta będąca podstawą do podpisania umowy z NFZ – na przykładach rożnych umów
   • Czego nie może zawierać umowa zgodnie z ogólnymi regulacjami prawa cywilnego – wskazówki opracowane przez specjalistę prawa medycznego
   • Propozycje zapisów dodatkowych w umowie, które uchronią przed karami umownymi grożącymi za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania określonego z NFZ
  • ETAP V - Wskazówki do prowadzenia negocjacji z NFZ
   • Wykaz elementów z umów standardowych NFZ, które podlegają negocjacjom – wskazówki i podpowiedzi, jak je korzystnie zmienić
   • Gotowe argumenty, które należy wykorzystać podczas ustalania warunków realizacji świadczeń – szukamy mocnych storn w placówkach i gabinetach
   • Jakie procedury opłaca się realizować w placówce – konsekwencje zmian stawek punktowych i wycen procedur
   • Triki negocjacyjne i psychologiczne, które można wykorzystać w czasie rokowań i rozmów z NFZ
   • Dobre praktyki stosowane przez kierowników ZOZ i właścicieli gabinetów, którzy negocjują dobre kontrakty dla swoich placówek
 3. Wskazówki, jak prawidłowo rozliczać kontrakty z NFZ
  • Wymagania dokumentacyjne w zależności od sposobu rozliczania z NFZ wg:
   1. kapitacyjnej stawki rocznej;
   2. ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej;
   3. ryczałtu.
  • Na konkretnych przykładach omawiamy najważniejsze elementy raportu statystycznego
  • Jak weryfikować newralgiczne punkty w rachunku refundacyjnym, by nie narazić się na wstrzymanie wypłaty lub cofniecie refundacji?
  • Informacje na temat dokumentów, które musi zgromadzić świadczeniodawca zgodnie z par. 20 załącznika do Rozporządzenia MZ zgodnie z Rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2008 Nr 81 poz. 484), by poprawnie rozliczyć się z NFZ i uzyskać pełną refundację
  • Omówienie wszystkich środków odwoławczych przysługujących świadczeniodawcy zgodnie z procedurą administracyjną – jak wybrać najbardziej skuteczny w danej sytuacji?
 4. Sytuacje niestandardowe i trudne – co powinien zrobić świadczeniodawca:
  • Pacjent zgłaszający się do placówki nie ma ubezpieczenia zdrowotnego – szczególne przypadki: zagrożenie życia, kobieta w ciąży
  • Pacjent nie ma podbitej książeczki ubezpieczeniowej, a twierdzi, że jest zatrudniony
  • Realizacja świadczenia wykracza poza ramy kontraktu podpisanego z NFZ
  • Skończyły się limity na przyjmowanie pacjentów z danym schorzeniem – kiedy można przekroczyć poziom zakontraktowany z NFZ bez konsekwencji finansowych?
  • Placówka chce zlecić wykonanie usług podwykonawcom – procedura uzyskania zgody od NFZ
9565502

Zobacz salę wykładową:

Ośrodek Szkoleniowy Exploris

Warszawa, ul. Ciołka 6
tel. (22) 691 33 00
fax: (22) 837 20 00
e-mail: warszawa@exploris.pl


foto foto foto foto foto


 

centrum kompetencji forum