Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Szczegóły szkolenia

Procedury zarządzania kryzysowego – okres zima/wiosna 2010

Zasady opracowywania i podejmowania działań kryzysowych oraz aktualizowania planów zarządzania wg nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 
Centrum Kompetencji FORUM
Drukuj program

Z jednej strony złe warunki pogodowe, mogą wywołać różne zagrożenia - powodzie, wybuchy gazu, pożary, z drugiej strony nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wprowadziła szereg zmian w zakresie zasad tworzenia i aktualizowania planów zarządzania kryzysowego. To wszystko wymusza konieczność weryfikacji Planów, tak by w każdej chwili być przygotowanym na szybką i prawidłową reakcję.

Zmianie uległy obowiązkowe elementy Planu w ramach planu głównego, zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych oraz wymaganych załączniki funkcjonalne. Istotne jest opracowanie planów zabezpieczenia infrastruktury krytycznej oraz ponowne przejście wszystkich faz planowania – od analizowania zagrożeń, aż po opracowanie na nowo standardowych procedur operacyjnych.

Aby pomóc Państwu prawidłowo dostosować się do zmienionych wymagań, proponujemy udział w praktycznym szkoleniu.
 

Cel szkolenia:
Przygotowanie pracowników działów odpowiedzialnych za całość zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimowo-wiosennym. Dodatkowo przekazanie informacji nt zasad poprawnego przygotowywania i aktualizowania planów zarządzania kryzysowego w formie ustanowionej nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kierowników jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

konsorcju

Prelegenci:

Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego, pracownik administracji publicznej.

Koszt uczestnictwa:

Cena standardowa: 699,00 zł netto

Warunki zwolnienia z podatku VAT
Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.


Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


Program szkolenia:

 

CZĘŚĆ I
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE PLANÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO WPROWADZONE NOWELIZACJĄ USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

 1. System zarządzania kryzysowego po nowelizacji – omówienie najważniejszych kroków które trzeba podjąć w okresie zima/ wiosna 2010
  • Nowe obowiązki specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego i kierowników jst na poziomie województwa, powiatu i gminy
  • Cykl planowania, siatka bezpieczeństwa oraz mapa zagrożenia i ryzyka – wskazówki w zakresie interpretacji i sposobów tworzenia
  • Nowe zasady kwalifikowania sytuacji kryzysowych w zależności od poziomu bezpieczeństwa ludzi lub środowiska i stanu posiadanych sił i środków
 2. Cykl planowania cywilnego zgodnie z art. 5 nowelizowanej ustawy – co należy wykonać w I półroczu 2010 r.
  • Nowe obowiązki w zakresie analizowania, programowania, opracowywania, wdrażania, testowania i uruchamiania planów reagowania kryzysowego
  • Katalog zadań w zakresie planowania cywilnego po zmianach – od przygotowania planów zarządzania kryzysowego po zapewnienie spójności między poszczególnymi planami
 3. Zmiany w zakresie infrastruktury krytycznej
  • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – główne założenia, cele i zadania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
  • Elementy planów ochrony infrastruktury krytycznej wprowadzone do planów zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 6 ustawy – zasady tworzenia
  • Zasoby infrastruktury krytycznej w procesie odtwarzania

CZĘŚĆ II
KONSTRUOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – WARSZTATY PRAKTYCZNE

 1. Plan główny po zmianach
  • Przygotowanie charakterystyki zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń
  • Zasady konstruowania zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa
  • Przygotowanie zestawienia sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych – wskazówki ekspertów
 2. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych w praktyce
  • Wskazówki w zakresie realizacji zadań w ramach monitorowania zagrożeń
  • Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej z uwzględnieniem zasad współdziałania między tymi siłami
  • Sposoby tworzenia procedur reagowania kryzysowego
 3. Przygotowanie załączników funkcjonalnych do planu głównego
  • Od procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego po procedury uruchamiania rezerw państwowych – zasady tworzenia krok po kroku
  • Wskazówki ekspertów w zakresie przygotowania nowych załączników do planu głównego, w tym:
   • wykaz infrastruktury krytycznej na terenie jednostki administracyjnej objętej planem
   • priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej
     

 

919202

Zobacz certyfikat:

zdjęcie aktualność

Zobacz salę wykładową:

Ośrodek Szkoleniowy Exploris

Warszawa, ul. Ciołka 6
tel. (22) 691 33 00
fax: (22) 837 20 00
e-mail: warszawa@exploris.pl


foto foto foto foto foto


 

centrum kompetencji forum